Inicjatywa niepokorna, ale śmiała i konsekwentnie realizowana.

Kraina Witraży jest projektem, w ramach którego w przestrzeni miejskiej Legionowa i powiatu legionowskiego instalowane są witraże oraz organizowane imprezy kulturalne, które prezentują właśnie ten rodzaj sztuki.  Celem projektu są działania promocyjne, ale wiele spośród nich wspiera i chroni polskie dziedzictwo narodowe.  Innowacyjność Krainy Witraży polega na tym, że nie ingeruje ona w żadne z dotychczasowych działań budowania wizerunku powiatu i miasta. Tworzy ona nową ideę. Dodatkowym walorem przedsięwzięcia jest możliwość integrowania przedsiębiorców oraz lokalnych instytucji a także grup społecznych, takich jak uczniowie szkól i seniorzy do wspólnych działań. Wiemy, że pomysł jest co najmniej niepokorny, gdyż z witrażami kojarzy się wiele innych polskich miast. Wierzymy jednak, że wiele pomysłów da się zrealizować. Warunkiem jest wytrwałość w dążeniu do celu.

Aktualnie Krainę Witraży tworzą następujące projekty i inicjatywy: Okruchy Czasu, Symbole Miasta, Historia Godła Polskiego oraz Polska Aleja. Organizujemy imprezy kulturalno-rozrywkowe, wystawy. Prowadzimy dedykowany serwis internetowy www. krainawitrazy.com – zachęcamy do jego odwiedzenia.